Ontheffing tijdelijke bebording

Stappen
Stap 1|8 Informatieblad

Informatieblad

Op de website van provincie Flevoland heeft u een keuze gemaakt om een ontheffing aan te vragen voor het tijdelijk plaatsen van borden.
Door het invullen van dit formulier wordt duidelijk of u voldoet aan de criteria, waaraan ontheffingsaanvragen worden getoetst.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Hoe werkt het?

Nadat u op de knop Volgende hebt geklikt, worden u een aantal vragen gesteld.
Vervolgens vragen wij u om enkele contactgegevens in te vullen. Deze hebben wij nodig voor de tenaamstelling van het besluit en om contact op te kunnen nemen bij vragen. Ook vragen wij u de gegevens in te vullen van de personen die bevoegd zijn om de aanvraag te ondertekenen.

Nadat u alles heeft ingevuld gaat u naar de pagina Samenvatting. Hierop kunt u in het kort alle informatie zien die u heeft ingevuld. Wanneer u akkoord bent met de gegevens klikt u op "Ja". Tot slot vragen wij om uw mening over onze dienst en uw ervaring met het formulier. Klik vervolgens op de verzendknop.
De velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.

De indiener en/of aanvrager ontvangt een e-mailbericht met daarin de melding dat de aanvraag bij de provincie is ontvangen.

Welke regels gelden er voor u?

Als u de benodigde gegevens bij de hand houdt, kost het aanvragen van de ontheffing maximaal 15 minuten van uw tijd.

De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Daarnaast moet het bord of het herdenkingsteken aan de volgende eisen voldoen:

  • Het is niet groter dan 0,8 meter bij 0,8 meter;
  • Het spiegelt niet, fluoresceert niet, is niet verlicht en heeft geen bewegende onderdelen;
  • Het is minimaal 0,5 meter en maximaal 2 meter boven de grond bevestigd;
  • Het is stevig in de grond verankerd;
  • Het staat meer dan 200 meter van kruisingen, wegaansluitingen, oversteekplaatsen, in- en uitwegen en bochten;
  • Het staat meer dan 50 meter voor of voorbij bewegwijzering en verkeersborden;
  • Het staat meer dan 1,8 meter van de asfaltverharding;
  • Het staat niet in de middenberm.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht.

Contact

Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320- 265 566 (secretariaat Infra) en vraag naar een medewerker van Infra Jab van de afdeling Infrastructuur.