Aanvraag subsidie MIT Haalbaarheidsproject

Stappen
Stap 1|14 Informatieblad

Informatieblad

Op de website van provincie Flevoland heeft u een keuze gemaakt voor welk thema u subsidie wilt aanvragen. Door het invullen van dit formulier wordt duidelijk of u voldoet aan de criteria, waaraan subsidieaanvragen worden getoetst.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Openstellingstermijn is gesloten

Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2020 is de opstellingstermijn: van 7 april 2020 09:00u tot en met 10 september 2020 17:00u Dit staat beschreven in artikel 1 van het opstellingsbesluit van de nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.
U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich wilt voorbereiden op de aanvraag. Verzamel vast de volgende documenten:

 • Een projectplan waarin in ieder geval is opgenomen op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten uit de nadere regels.
 • Een begroting en sluitend financieringsplan.
 • Een ingevuld en ondertekende 'Beslisschema financiĆ«le moeilijkheden'.
 • Een ingevulde en ondertekende MKB-verklaring en de achterliggende berekeningswijze bij de MKB-verklaring.
 • Een samenvatting van het project ten behoeve van een voor eenieder toegankelijke publicatie.
 • Een KvK-uittreksel.
 • Een kopie van een recent bankafschrift.
 • De laatst (geconsolideerde) jaarrekening.
 • Een verklaring van de belastingdienst (indien u als aanvrager niet-verrekenbare btw als subsidiabele projectkosten heeft opgenomen).
 • Een bewijs van toegezegde financiering door organisaties buiten het project (indien van toepassing).
Dient u als adviesbureau de aanvraag in dan ontvangen wij ook:
 • Een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.
Daarnaast dient u kennis te nemen van de volgende documenten: