Aanvraag subsidie MIT Haalbaarheidsproject

Stappen
Stap 1|14 Informatieblad

Informatieblad

Op de website van provincie Flevoland heeft u een keuze gemaakt voor welk thema u subsidie wilt aanvragen. Door het invullen van dit formulier wordt duidelijk of u voldoet aan de criteria, waaraan subsidieaanvragen worden getoetst.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Openstellingstermijn is gesloten

HET SUBSIDIEPLAFOND IS BEREIKT. HET IS NIET MEER MOGELIJK OM SUBSIDIE AAN TE VRAGEN. Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2019 is de opstellingstermijn: van 9 april 2019 09:00u tot en met 10 september 2019 17:00u Dit staat beschreven in artikel 1 van het opstellingsbesluit van de nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.
U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.