Aanvraag subsidie MIT RenD

Stappen
Stap 1|15 Informatieblad

Informatieblad

Op de website van provincie Flevoland heeft u een keuze gemaakt voor welk thema u subsidie wilt aanvragen. Door het invullen van dit formulier wordt duidelijk of u voldoet aan de criteria, waaraan subsidieaanvragen worden getoetst.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Openstellingstermijn is gesloten

Voor subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2020 is de opstellingstermijn: van 11 juni 2020 09:00u tot en met 10 september 2020 17:00u Dit staat beschreven in artikel 1 van het opstellingsbesluit van de nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland. Op de subsidiepagina MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) leest u welke documenten u vast kunt verzamelen om de aanvraag straks in te dienen.
U kunt op dit moment geen aanvraag indienen.