Aanvraag subsidie Podiumkunst

Stappen
Stap 1|13 Informatieblad

Informatieblad

Op de website van provincie Flevoland heeft u een keuze gemaakt voor welk thema u subsidie wilt aanvragen. Door het invullen van dit formulier wordt duidelijk of u voldoet aan de criteria, waaraan subsidieaanvragen worden getoetst.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Hoe werkt het?

Nadat u op de knop Volgende hebt geklikt, worden u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de criteria uit de regeling. Wanneer u niet aan een criterium voldoet verschijnt er een melding in het scherm. In sommige gevallen kunt u nog aanpassingen doen om toch aan een criterium te voldoen.

De velden met een * zijn verplicht in te vullen velden.

Vervolgens worden u een aantal algemene vragen gesteld. Deze vragen zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Flevoland.
Wanneer u alle velden heeft doorlopen wordt u nog om een aantal bijlage gevraagd. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van bijlagen. Maar u mag ze ook per post versturen.

Vervolgens vragen wij u om enkele contactgegevens in te vullen. Deze hebben wij nodig voor de tenaamstelling van het besluit en om contact op te kunnen nemen bij vragen. Ook vragen wij u de gegevens in te vullen van de personen die bevoegd zijn om de aanvraag te ondertekenen.

Nadat u alles hebt ingevuld gaat u naar de pagina Samenvatting. Hierop kunt u in het kort alle informatie zien die u heeft ingevuld. Wanneer u akkoord bent met de gegevens klikt u op "Ja". Tot slot vragen wij om uw mening over onze dienst en uw ervaring met het formulier. Klik vervolgens op de verzendknop.

De aanvrager ontvangt een automatische ontvangstbevestiging zodra de aanvraag door de provincie is ontvangen. De personen die de aanvraag moeten ondertekenen ontvangen hiervan bericht per e-mail.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Houd de volgende gegevens bij de hand wanneer u in aanmerking komt voor subsidie en de subsidie direct wilt aanvragen:

  • (meer)jaarplan of projectplan
  • Een dekkende begroting met kosten en opbrengsten
  • Statuten (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
  • Kopie bankafschrift (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
  • Recent jaarverslag en jaarrekening (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
Dient u namens een organisatie de aanvraag in dan ontvangen wij ook:
  • Een machtigingsformulier
Daarnaast dient u kennis te nemen van de volgende documenten:

Hoe verstuurt u het formulier?

Zodra u op de Verzendknop hebt gedrukt zijn er twee situaties:

  1. de aanvraag mag door één persoon worden ondertekend: uw wordt direct doorgeleidt naar een pagina waar u de aanvraag digitaal kunt ondertekenen.
  2. de aanvraag moet door meer dan één persoon worden ondertekend: in volgorde zoals is opgegeven in het formulier ontvangen de personen een e-mail met het verzoek om de aanvraag te ondertekenen.
Zodra alle personen hebben ondertekend ontvangt de provincie de subsidieaanvraag en krijgen de ondertekenaars een e-mailbericht dat alle personen hebben ondertekend.

Contact

Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320 - 265 213 en vraag naar een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Ruimte en Economie. Of stel uw vraag per e-mail via subsidieaanvragen@flevoland.nl.