Aanvraag subsidie COVID-19 maatregelen Flevolandse amateurskunst (zonder eHerk)

Stappen
Stap 1|14 Informatieblad

Informatieblad

Wat u moet weten voordat u een subsidie gaat aanvragen

Lees de volgende documenten:

BELANGRIJK:
Zorg dat u alle benodigde bijlagen ingevuld bij de hand heeft (als bestand op uw computer als u de bijlagen wilt uploaden).

Hoe werkt het?

We stellen u een aantal vragen om te kijken of u op hoofdlijnen aan de voorwaarden voldoet.
Bijlagen kunt u in dit formulier uploaden of versturen per post.
Als laatste vragen wij uw mening over het formulier. U mag ook andere opmerkingen schrijven.

eHerkenning

U bent niet ingelogd met een eHerkenningmiddel. U dient de gegevens van uw organisatie zelf in te vullen. We vragen u de aanvraag digitaal te ondertekenen, nadat u dit formulier verzendt. Als de aanvraag niet ondertekend is, is de aanvraag nog niet ingediend. In geval dat meer personen binnen uw organisatie moeten ondertekenen, graag de juiste emailadressen van de personen opgegeven. U en de opgegeven personen krijgen na elkaar het verzoek om te ondertekenen, waarna alle handtekeningen op de aanvraag staan. Hierna krijgt u een ontvangsbevestiging en is de aanvraag ingediend.

Ons advies is om eHerkenning voor uw organisatie aan te schaffen, hiermee kunnen de juiste personen voor de organisatie gemachtigd worden. De aanvraag hoeft dan niet meer ondertekent te worden, u bent dan ingelogd met het eHerkenningmiddel van uw organisatie. voor meer informatie verwijzien wij u naar eHerkenning.nl.

Contact

Heeft u hulp nodig met invullen? Bel dan met 0320 - 265213 en vraag naar een medewerker van het subsidiebureau. Of stel uw vraag per e-mail via subsidieaanvragen@flevoland.nl. Heeft u vragen over de regeling? Stel dan uw vraag per e-mail via beleidsondersteuningsenb@flevoland.nl.