Bezwaar indienen (bedrijven)

Stappen
Stap 1|10 Informatieblad

Informatieblad

Met het indienen van dit formulier dient u als burger of rechtspersoon een bezwaar in tegen een besluit van provincie Flevoland.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Wat heeft u nodig bij uw bezwaar?

Als u de volgende gegevens bij de hand houdt, kost het indienen van een bezwaar slechts een kwartiertje van uw tijd:

  • Het besluit van de provincie.
  • Een document waarin u uw bezwaar kenbaar maakt (tenzij u een pro forma bezwaarschrift indient).
Dient u het bezwaar in voor een ander persoon, rechtspersoon of een groep (rechts)personen? Dan ontvangen wij ook:
  • Een ondertekend machtigingsformulier.

Hoe werkt het?

Nadat u op de knop VOLGENDE heeft geklikt, worden u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de criteria die worden gesteld aan het indienen van een bezwaar. Wanneer u niet aan een criterium voldoet verschijnt er een melding in het scherm. In sommige gevallen kunt u nog aanpassingen doen om toch aan een criterium te voldoen.

Vervolgens wordt gevraagd voor wie u het bezwaar indient. Dient u het bezwaar in voor uzelf of uw eigen organisatie? Dan vragen wij u om uw (organisatie) gegevens in te vullen. Dient u een bezwaar in voor een ander? Dan vragen wij u ook om de gegevens van deze burger of rechtspersoon in te vullen.
Bent u niet (alleen) bevoegd om een bezwaar in te dienen? Dan vragen wij ook enkele gegevens in te vullen van de personen die bevoegd zijn om de aanvraag te ondertekenen.

Wanneer u alle velden heeft doorlopen wordt u nog om een aantal bijlagen gevraagd. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van uw bijlagen. Maar u mag ze ook per post versturen.

Nadat u alles hebt ingevuld gaat u naar de pagina Samenvatting. Hierop kunt u in het kort alle informatie zien die u heeft ingevuld. Wanneer u akkoord bent met de gegevens klikt u op "Ja". Tot slot vragen wij om uw mening over onze dienst en uw ervaring met het formulier. Klik vervolgens op de knop VERZENDEN.

De aanvrager ontvangt een automatische ontvangstbevestiging zodra de aanvraag door de provincie is ontvangen.

Hoe verstuurt u het formulier?

Zodra u op de knop VERZENDEN heeft geklikt zijn er twee mogelijkheden:

  • Het bezwaar mag door één persoon worden ondertekend: uw wordt direct doorgeleidt naar een pagina waar u het bezwaar digitaal kunt ondertekenen.
  • Het bezwaar moet door meer dan één persoon worden ondertekend: in volgorde zoals is opgegeven in het formulier ontvangen de personen een e-mail met het verzoek om het bezwaar te ondertekenen.
U kunt uw handtekening met de muis tekenen, of op een mobiel apparaat met uw vinger/ stylus.

Als het formulier is verzonden, krijgt u van ons een bevestiging per e-mail. Wij nemen uw bezwaar dan in behandeling en houden u op de hoogte van de voortgang.

Contact

Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320- 265 265 en vraag naar een jurist van de afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning. Of stel uw vraag per e-mail via infopunt@flevoland.nl.