Aanvraag incidentele subsidie

Stappen
Stap 1|11 Informatieblad

Informatieblad

Via de website van provincie Flevoland heeft u de keuze gemaakt om een incidentele subsidie aan te vragen. Door het invullen van dit formulier vraagt u een incidentele subsidie aan.

Beveiligde verbinding

Om ervoor te zorgen dat de ingevulde gegevens veilig worden overgebracht, maakt u automatisch gebruik van een beveiligde verbinding. De verbinding wordt, wanneer u langer dan 15 minuten niets in het formulier aangeeft, om veiligheidsredenen verbroken. U kunt uw gegevens niet tussentijds opslaan, hierdoor verliest u alle ingevulde informatie. Dat is uitermate vervelend, het is dus belangrijk dat u het formulier direct helemaal invult.

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

Als u de volgende gegevens bij de hand houdt kost het aanvragen van de subsidie slechts een half uurtje van uw tijd:

  • een projectplan of (meer)jaarplan
  • een begroting met kosten en opbrengsten
  • de statuten (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
  • een kopie bankafschrift (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
  • een recent jaarverslag en jaarrekening (indien u voor het eerst subsidie bij ons aanvraagt)
Dient u als adviesbureau de aanvraag in dan ontvangen wij ook:
  • een machtigingsformulier
Daarnaast dient u kennis te nemen van de volgende documenten:

Hoe werkt het?

Nadat u op de knop VOLGENDE heeft geklikt, worden u een aantal algemene vragen gesteld. Deze vragen zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Flevoland.

Vervolgens vragen wij u om enkele contactgegevens in te vullen. Deze hebben wij nodig voor de tenaamstelling van het besluit en om contact op te kunnen nemen bij vragen. Ook vragen wij u de gegevens in te vullen van de personen die bevoegd zijn om de aanvraag te ondertekenen.

Wanneer u alle velden heeft doorlopen wordt u nog om een aantal bijlage gevraagd. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal ontvangen van bijlagen. Maar u mag ze ook per post versturen.

Nadat u alles hebt ingevuld gaat u naar de pagina Samenvatting. Hierop kunt u in het kort alle informatie zien die u heeft ingevuld. Wanneer u akkoord bent met de gegevens klikt u op "Ja". Tot slot vragen wij om uw mening over onze dienst en uw ervaring met het formulier. Klik vervolgens op de verzendknop.

De aanvrager ontvangt een automatische ontvangstbevestiging zodra de aanvraag door de provincie is ontvangen. De personen die de aanvraag moeten ondertekenen ontvangen hiervan bericht per e-mail.

Hoe verstuurt u het formulier?

Na het klikken op de verzendknop wordt u doorgeleid naar een externe pagina, waar u de aanvraag moet ondertekenen. U ontvangt daarna een bevestiging per e-mail.

Contact

Wij helpen u graag bij het invullen van dit formulier. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u bellen met 0320- 265 213 en vraag naar een medewerker van het subsidiebureau van de afdeling Strategie & Beleid. Of stel uw vraag per e-mail via subsidieaanvragen@flevoland.nl.